ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:52
ވިކްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިހުގެ ތެރެއިން
ވިކްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިހުގެ ތެރެއިން
ވިކްޓްރީގެ ތައްޔާރުވުން
ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން މިމަހު ވިކްޓްރީއާ ގުޅޭނެ
 
ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ވަނީ މީގެކުރިން ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައި

ދެވަނަ ޑިވިޝަނާއި, އެފްއޭކަޕަށް ތައްޔާރުވާ ވިކްޓްރީން ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ގެންނާނެކަމަށް އެކްލަބުން ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޕްރެކްޓިސް ފެށި ޓީމުގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު ބުނީ، ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިންވެސް މިމަހު 20އާ 25އާ ދެމެދު ޓީމާ ގުޅޭނެކަމަށެވެ. ވިކްޓްރީއަށް ގެންނަ ހަ ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް މީގެކުރިން ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިވާ ފަރިތަ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސޮބާއާއެކު މަސައްކަތްކުރި ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ވިކްޓްރީއަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަކީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި މިދިޔަ އަހަރު ސޮބާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ މެދުތެރެ ބެލެހެއްޓި، އުޒްބެކިސްތާނުގެ މިޑްފީލްޑަރާއި, ޓީނޭޖްގެ ޑިފެންސަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއަކާއި, އެންމެ ފުރަތަމަ މާޒިޔާއަށް ގެނައި، އަދި ފަހުން ޔޫވީއަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު މިލޯސްއާއި, ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި، ޕާކިސްތާނުގެ ސާގިބު ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޓީމަށް ގެންނަ ފޯވާޑާއި, އެޓޭކިންގ މިޑްފީލްޑަރަކީވެސް ދަންނަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

ވިކްޓްރީގައި ތިބި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް މިދިޔަ އަހަރުވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި, ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އަނިޔާވުމާ ހަމައަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި އަކްރަމާއި, މުހައްމަދު އުމެއިރާއި, ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲއާއި, މޫސާ ޔާމީން ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓްރީގެ އިތުރުން ނިއުރޭޑިއަންޓުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައި ވުމަށެވެ. ވިކްޓްރީން ޕްރެކްޓިސް ފެށިނަމަވެސް ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ނުފަށައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް