ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:39
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ފަރިތަކުރަނީ
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ފަރިތަކުރަނީ
ގޫގުލް
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން
ޔަގީންކަން މާ ބޮޑުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖެ މޮޅުވާނެ: ބަނގްލަދޭޝް ކޯޗު
 
ކުރިން ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ އުފަލުގައި ތިބެގެން ނުވާނެ

މޮޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މާބޮޑުވެއްޖެނަމަ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖެ އަތުން ބަލިވެދާނެ ކަމަށް ބަނގްލަދޭޝްގެ ކޯޗު ހާވިއާ ކަބަރޭރާ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްޕޭނުގެ ކޯޗު ބުނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ އުފަލުގައި ތިބެގެން މި މެޗުން މޮޅުނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން އޯވަ ކޮންފިޑެންޓް ވެއްޖެނަމަ ރާއްޖެ މޮޅުވެދާނެ. މިއީ އަހަރުމެން ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޖެ އަކީ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ ޓީމެއްކަން އަހަރުމެންނަށް އެނގޭ. ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުޅޭއިރު ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ގަދަ ޓީމެއް،"
ކަބަރޭރާ ބުންޏެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ކަބަރޭރާ ބުނީ ބަނގްލަދޭޝްއިން ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވެ ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެންނަށް ޔަގީންކަން އެބައޮތް މޮޅުވާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު އަހަރުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އިދިކޮޅުން ނުކުންނަ ޓީމާމެދު. ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް އިހްތިރާމާއެކު ބުނަން ބޭނުންވަނީ އަހަރުމެން މިތިބީ ނަތީޖާ ނެރެން ތައްޔާރަށޭ. އެ އުއްމީދު ދަނީ އާވަމުންނޭ،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މި މެޗަކީ ރާއްޖެ މޮޅުވުމުން ވަރަށް މުހިންމު މެޗެކެވެ. އެއީ ކޮލިފައިންގައި މި ދެ ޓީމު ހަފުތާއެއް ފަހުން ބަނގްލަދޭޝްގައި ވެސް ކުޅެންޖެހޭތީ އެވެ. މި ދެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތުލިބި ބަލިވާ ޓީމަމަށް ފުރުސަތު ބަންދުވާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް