ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 17:08
ބުދަ ދުވަހު ފެށި ވިކްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިސްގެ ތެރެއިން
ބުދަ ދުވަހު ފެށި ވިކްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިސްގެ ތެރެއިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ވިކްޓްރީން ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި
 
އަނިޔާއަށްފަހު އަކްރަމް ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް، ވިކްޓްރީން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްލަބް ވިކްޓްރީން އެކްލަބްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސޮބާހު މުހައްމަދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޕްރެކްޓިސް ފެށީ، ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ގައުމީ ޓީމަށްވެސް ކުޅުނު މުހިއްމު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާވެސް އެކުއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުރިން ވިކްޓްރީއަށްވެސް ކުޅުނު މުހައްމަދު އުމެއިރުއާއި އަކްރަމް އަބުދުލްޣަނީ ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ގައުމީ ޓީމުގެ އިތުރުން ނިއުރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާއަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ)އާއި، ނިއުރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާއަށް ކުޅުނު މިޑްފީލްޑަރު މޫސާ ޔާމީން (ޔާމްބެ)އާއި, ޓީސީއަށް ކުޅުނު އަހުމަދު ރިލްވާން (ބެން)އާއި، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުން ފެނުނު މޫސާ ހަސަންއާއި، ވެލެންސިޔާއިން ފެނުނު ޑިފެންޑަރު ފައިސަލް (ފައިޓޯ) ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ޓީމާ ގުޅޭނެކަމަށް ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު ބުންޏެވެ. ސޮބާ ބުނީ އޭނާއަށް އޮތް ޓާގެޓަކީ ވިކްޓްރީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ގެންގޮސްދިނުން ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް މިއޮތީ އެކުލަވާލާފަ. ފަސްޓް ޑިވިޝަންގެ އަދިހަމަ ގައުމީ ޓީމުގެވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދަންނަ ވަރަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވިކްޓްރީގެ ޓާގެޓަކީ, އަޅުގަނޑަށް މި ހަވާލުކުރި ޓާސްކަކީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަލުން އަނބުރާ ވިކްޓްރީ ފަސްޓް ޑިވިޝަނަށް ގެނެސްދިނުން. އޭގެއިތުރުން މިސްކޮޑާއެކު ތަށި ހޯދުން.
ސޮބާހު މުހައްމަދު / ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު
އަކްރަމް ވިކްޓްރީގެ ޕްރެކްޓިސްގައި

ސޮބާ ބުނީ އޭނާ އަތުގައި އޮތް ސްކޮޑަށް އެއަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެކަމަށެވެ. ވިކްޓްރީއާއެކު ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ނިކުންނަ އަކްރަމް އަބުދުލްޣަނީއަކީ، އަނިޔާވުމާ ހަމައަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެވެ. އަލުން އެބުރި ދަނޑަށް ނިކުތީ އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު އަނިޔާއިން ރަނގަޅު ވެގެންނެވެ. ވިކްޓްރީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްލަބް ނިއުރޭޑިއަންޓްވެސް މިއަހަރު ވާދަކުރާނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް