ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 14:28
ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރައްޖެއާއި ބަނގްލަދޭޝް ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރައްޖެއާއި ބަނގްލަދޭޝް ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
FAM
ކޮލިފައިންގ
ބަނގްލަދޭޝް މެޗުގެ ޓިކެޓް 50 ރުފިޔާއާއި 100 ރުފިޔާއަށް، ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާނީ މިރޭ!
 
ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 20:00 ގައި

ފީފާ ވަރލްޑް ކަޕް/ އޭޝިޔަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމު ޓީމް ކުޅޭ މެޗުގެ ޓިކެޓް މިރޭ ވިއްކަން ފަށާނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޓިކެޓް ވިއްކާނީ ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމްގެ އޮލިމްޕަހާ ދިމާ ގޭޓުންނެވެ. ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާނީ 20:00 ގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 50 ރުފިޔާއާއި 100 ރުފިޔާއަށެވެ. ގަލޮޅު ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން މެޗަށް ވިއްކާނީ 4500 ޓިކެޓް ކަމަށް އެފްއޭއެމްއިން މައުލޫމާތުދެއްވިއެވެ. އޭގެ %20 އަށްވާ 900 ޓިކެޓް ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށެވެ.

ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުތަކަށް އެގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި ކުޑަވެ, ޤައުމީ ޓީމްގެ މެޗުތައް ބަލަން ވަންނަ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ މަދުވެފައެވެ. ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމް, ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ މާދަމާއެވެ. މެޗު ފަށާނީ 16:00 ގައެވެ. ދެވަނަ ލެގު ބަނގްލަދޭޝްގައި ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 15:18
ފޯރިފޯރި
ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ފޯރި ކުޑައެއް ނުވޭ. ފުޓުބޯޅައިގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން އޭގެ ފޯރި ނުގެންނަނީ. އިޝްތިހާރެއް، ބެނާ ގަނޑެއްވެސް ދަމާ ނުލަނީ.