ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 11:33
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލުކާކޫ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލުކާކޫ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
އިޓާލިއަން ލީގު
ރޯމާ އިން ކަލިއާރީ ބަލި ކުރި މެޗުގައި ވެސް ލުކާކޫ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފި
 
ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނާ ގޮތުގައި މިވަގުތަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ބޭނުންވަނީ ލީގުގެ ގަދަ ފަސް ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކަލިއާރީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރޯމާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކަލިއާރީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ރޯމާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ރޯމާ އިންނެވެ. މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ހުސެން އައުމާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ލިއޮނާޑޯ ސްޕިނަޒޯލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ މިނެޓެއްފަހުން ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ވަނީ ރޯމާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ލުކާކޫ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ރިކް ކާސްޑޯޕް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ރޯމާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު، އަންދްރޭ ބެލޮޓީ ޖެހީ ލިއާންޑްރޯ ޕްރޭޑަސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ލުކާކޫ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު، އަދި އޭނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗުގައި ކަލިއާރީން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަހިޓަން ނާންޑޭޒް ޖެހި ލަނޑެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އަށް މެޗުން 11 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނާ ގޮތުގައި މިވަގުތަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ބޭނުންވަނީ ލީގުގެ ގަދަ ފަސް ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް