ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:49
އިންޓަ މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގައި ކެޕްޓަން މެސީ
އިންޓަ މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގައި ކެޕްޓަން މެސީ
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ ލީގު
މެސީ އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް މިއާމީ ބަލިވެއްޖެ
 
މިއީ އެމެރިކާ ލީގުގައި މިއާމީން ޖެހި ޖެހިގެން މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހުނު ހަތަރު ވަނަ މެޗު

މޭޖާ ލީގް ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު) ގައި ސިންސިނާޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް އިންޓަ މިއާމީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗުން މިއާމީ ބަލިވީ 1-0 އިންނެވެ. މި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. އޭނާ އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައިސްފައި މި ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގަައި މެސީ އައީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ސިންސިނާޓީއާ ދެކޮޅަށް މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގައި ކޯޗު ޖެރާޑޯ މާޓިނޯ މެސީ އަށް ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ ބެންޗުންނެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި މެސީ ކުޅެން ނިކުމެފައި ވަނީ ތޯމަސް އެވީލްސްގެ ބަދަލުގަ އެވެ. ސިންސިނާޓީން މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައި ވަނީ 78 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލްވާރޯ ބަރޭލް އެވެ.

Advertisement

މިއީ އެމެރިކާ ލީގުގައި މިއާމީން ޖެހި ޖެހިގެން މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހުނު ހަތަރު ވަނަ މެޗެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމަށް މޮޅެއް ހޯދިފައި ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ގައި ޓޮރޮންޓޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ލީގުގައި އޯލަންޑް ސިޓީ އަދި ނިއުޔޯކް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. އަދި ޗިކާގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާއި، ސިންސިނާޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެ ދޭތެރޭގައި ޔޫއެސް އޯޕަން ކަޕްގެ ފައިނަލުން ވެސް އެ ޓީމު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް