ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:09
އިންތިޚާބީ ރައީސް، ސައޫދީ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިންތިޚާބީ ރައީސް، ސައޫދީ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީސް
އިންތިޚާބީ ރައީސް، ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ސައޫދީއާއި ލަންކާގެ ސަފީރުން، އިންތިޚާބީ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި ސްރީލަންކާގެ ސަފީރުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅަފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މަތުރަކް ބިން އަބްދުﷲ އަލްއަޖާލީން އައްދައުސަރީއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ވަނީ، އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއެކު އޮތް ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެެއްވުމުގައި މުއިއްޒު ވަނީ ސައޫދީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި، މިހާރުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އައު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސައޫދީ ސަފީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ އެކި ދާއިރާތަކުން ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް، ލަންކާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީސް

ލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އާދަމް މަސްވަނީ ޖައުފަރު ސާދިގާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުގައި ސަފީރު ވަނީ، މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި، ލަންކާއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރެވި އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވުމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ، އަދި ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ އެކި ދާއިރާތަކުން ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް