ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 12:40
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާއާއެކު އެތަނުން ދުން އަރަނީ
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާއާއެކު އެތަނުން ދުން އަރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ އެކެޑަމީ
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ އެކެޑަމީއަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި މީހުން ވަޅުލައިފި
 
ހަމަލާގައި 100 މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ސީރިއާގެ ހޯމްސްގައި ހުންނަ އަސްކަރީ އެކެޑަމީއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި މީހުން ހުކުރު ދުވަހު ވަޅުލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ އެކެޑަމީން އަލަށް ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާއަކަށް ފަހު, އެވަގުތު ދިން ހަމަލާގައި 100 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

އެއީ ސީރިއާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަކަށް މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހަމަލާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 12 އަހަރުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ގައުމެއްގައި ހަތިޔާރު އެޅި ޑްރޯންތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ދީފައިވާ މި ހަމަލާއަކީ މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ ވަރުގެ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބުނީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 125 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސީރިއާ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އިއްތިހާދުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ 100 ވަރަކަށް މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސީރިއާގެ ހަމަނުޖެހުން ފެށުނީ 2011 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތަކުން ނަމަވެސް އެކަން، ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސީރިއާ ސިފައިންގެ ބާރު ކެނޑި، ރަޝިޔާ އާއި އީރާނުގެ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރުން ލުބުނާނާއި އިރާގާއި ތެހެރާންގެ ތާއީދު އޮންނަ ލުބުނާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައެވެ.

އަސަދަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް ތުރުކީގެ އުތުރު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ ސަރަހައްދެއް އަދިވެސް އޮތީ ހަރުކަށި ހަނގުރާމަވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތިޔާރު އެޅި އިދިކޮޅު ޖަމާއަތްތަކުގެ އަތްދަށުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް