ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:17
އާޖެންޓީނާ އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އާޖެންޓީނާ އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ވޯލްޑްކަޕް
2034ގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ބިޑްކުރަނީ
 
ވަލީއަހުދު މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން މިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރެއްވީ ސައޫދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުލަގަދަ ކުޅިވަރު އީދު ކަމަށްވާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2034 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ބިޑްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ސައޫދީ ވަލީއަހުދު އަދި ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން މިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރެއްވީ ސައޫދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުންނެވެ.

މުހައްމަދަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ވަރަށް ވަރު ހުންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ ބަލުމުގެ ދަށުން ސައޫދީ ލީގަށް ޔޫރަޕުގެ ކުޅުންތެރިން ގެންގޮސް ސައޫދީ ޓީމުތައް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ބައެއް ކުލަބުތަކަށް ދަނީ ފަންޑުކުރަމުންނެވެ.

ސައޫދީ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނީ އެ ގައުމުން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދައި އުފާވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެނުވުން ކަމަށާއި މިކަމަށް އެންމެ މުހިންމު މުބާރާތަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ވޯލްޑްކަޕް ކަމަށެވެ.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވަން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްނަގަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕްގެ އިންތިޒާމްތައް ފެނިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް