ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 05:21
ޕޮލެންޑް އަދި ސައުދީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕޮލެންޑް އަދި ސައުދީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ވޯލްޑްކަޕް
ސައޫދީގައި ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވަން ތާއީދުކުރާނަން: އޭއެފްސީ
 
ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވަން ސައޫދީ އަރަބިއާއިން ބިޑްކުރާނެ

ސައޫދީ އަރަބިއާގައި 2034 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވަން ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށް އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އޭއެފްސީއިން ބުނެފި އެވެ.

އެ ޖަމާއަތުގެ ރައީސް ޝައިހް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހީމް އަލް ހަލީފާ މިހެން ބުނީ ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވަން ސައޫދީ އަރަބިއާއިން ބިޑްކުރާނެކަން އިއުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ފީފާއިން ވަނީ ކޮންފެޑަރޭޝަންތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް 2034 ވަނަ އަހަރު ފުރުސަތުދޭނީ އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކަށް ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement

"ފީފާގެ މި ނިންމުމަމީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. އަދި ސައޫދީ އަރަބިއާގައި މި މުބާރާތް ބާއްވަން މުޅި އޭޝިޔާއިން ތާއީދު ކުރާނެ. ސައޫދީ އަރަބިއާއިން އެވަނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން. މިއީ އެގައުމުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ނަމަވެސް އަހަރުމެން ޔަގީންކުރަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މުބާރާތެއް ބާއްވައިދޭނެ ކަމަށް،" ސަލްމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭޝިޔާގައި މިހާތަނަށް ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާފައިވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީންނެވެ. އެއީ 2002 ވަނަ އަހަރު ކޮރެޔާ އާއި ޖަޕާންގައި އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕަކީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި ބޭއްވި އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑްކަޕް ކަމުގައި ފީފާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް