ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:27
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަން ލީޝިން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަން ލީޝިން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރާއްޖެ - ޗައިނާ
ޑރ.މުއިއްޒު ޗައިނާ ސަފީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މުއިއްޒު ވަނީ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުފުޅުތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި
 
ޑރ.މުޢިއްޒު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޗައިނާއިން ވެދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
 
ޗައިނާގެ ސަފީރު ވިދާޅުވީ އުންމީދަކީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދިއުން ކަމަށް

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަން ލީޝިންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މުއިއްޒު ވަނީ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުފުޅުތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ޑރ.މުޢިއްޒު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޗައިނާއިން ވެދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާގެ ސަފީރު ވިދާޅުވީ އުންމީދަކީ ޑރ.މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. ޗައިނާ ސަފީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންތިޚާބީ ނާއިބު ރައީސް ޙުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފްވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި