ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:01
ދިއްލީން ރާއްޖެ އައި ވިސްތާރާގެ ފުރަތަމަ ބޯޓަށް މަރުހަބާކިޔުން
ދިއްލީން ރާއްޖެ އައި ވިސްތާރާގެ ފުރަތަމަ ބޯޓަށް މަރުހަބާކިޔުން
އެމްއޭސީއެލް
ވިސްތާރާއިން ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅާލުން
ވިސްތާރާއިން، ރާއްޖެއާ ދިއްލީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
 
މިހާރުވެސް މުމްބާއީއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރޭ
 
އެ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއާ ދިއްލީއާ ދެމެދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ

އިންޑިއާގެ އެއަރލައިނެއް ކަމަށްވާ ވިސްތާރާއިން، އެ ގައުމާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އައު ރޫޓަކުން ގުޅާލައިފިއެވެ.

ވިސްތާރާއިން ވަނީ މި މަހުން ފެށިގެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓާ އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށުމުުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ ފްލައިޓަށް އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ފެނުގެ ސެލިއުޓަކާއެކު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

ރާއްޖެއާ ދިއްލީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުން އައި ކަމެކެވެ. މި ދަތުރުތައް ވިސްތާރާއިން ފެށީވެސް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވިސްތާރާއިން ރާއްޖެއާ ދިއްލީއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާއިރު، އެ އެއަރލައިނުން އަންނަނީ މިހާރުވެސް ރާއްޖެއާ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ ދެމެދު ޑެއިލީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއާ ދިއްލީއާ ދެމެދުވެސް އެ އެއަރލައިނުން ކުރާނީ ޑެއިލީ ދަތުރުތަކެެވެ.

ވިސްތާރާއަކީ އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ގްރޫޕާއި ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއެކެވެ. އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އޭ320 ނިއޯ އެއަރކްރާފްޓްތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް