ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:16
މާޒިޔާއާއި މޯހަން ބަގާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މޯހަން ބަގާން އަތުން މާޒިޔާ ބަލިވީ 2-1ން
މާޒިޔާއާއި މޯހަން ބަގާން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: މޯހަން ބަގާން އަތުން މާޒިޔާ ބަލިވީ 2-1ން
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
މާލޭގައި މޯހަން ބަގާން ބަލިކުރާނަން: މާޒިޔާ ކޯޗު
 
ކޯޗު ބުނަނީ މޯހަން ބަގާންގެ ބަލިފައި މިހާރު އެނގިއްޖެ ކަމަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި, އިންޑިޔާގެ މޯހަން ބަގާން މާލޭގައި ބަލިކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ކޯޗު މިލޯމިރް ސެސްލިއާ ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި، ރޭ ސޯލްޓް ލޭކްގައި މާޒިޔާ ބަލިވީ 2-1ންނެވެ. މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު ބުނީ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޚުރުވެރި ވާކަމަށާއި، މޯހަން ބަގާންގެ ބަލިފައިތައް ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން (މެޗަށް) އައީ އެމީހުން ބަލިކުރަން. މީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މެޗެއް. އަހަރުމެން ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ އަހަރުމެންގެ ދަނޑަށް އެމީހުން އައުމުން އެމީހުން ބަލިކުރަން. އަހަރުމެންނަށް މިހާރު އެނގޭ އެމީހުންގެ ބަލިފައި. އެމީހުންގެ ސަޕޯޓަރުން (ތަރުހީބު) ފާހަގަކުރަން.
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާ އަދި ބުނީ މޯހަން ބަގާންއަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެމީހުން ބަލިކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރޭވުންތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފުޓްބޯޅައަކީ ވަރަށް ނާޒުކު އެއްޗެއް، ބަލިވީމަ. ޓެކްޓިކަލީ އަހަރުމެން ކުރިއަރައިފި. އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިންނާ މެނޭޖްމަންޓާމެދު ފަޚުރުވެރިވަން. ސަބަބަކީ އަހަރުމެން އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ރަނގަޅު ވާދައެއް ކުރީތީ. އެއްވެސް ޓީމަކަށް މާޒިޔާ ފަސޭހައެއް ނުވާނެ. ކުރިއަށްހުރި މެޗުތަކަށް އަހަރުމެން މިއަށްވުރެ ވަރުގަދަވާންޖެހޭނެ.
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ދެ މެޗު ކުޅެގެން މާޒިޔާއަށް ލިބިފައިވަނީ 3 ޕޮއިންޓެވެ. މި ގްރޫޕުން ދެވަނަ ބުރަށް ދާނީ ހަތަރު ޓީމު ލީގު އުސޫލުން ކުޅެ، އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމެކެވެ. މޯހަން ބަގާން ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާތީ، މާޒިޔާއަށް މާލޭގައި އެމީހުން ބަލިކުރުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަށް މާޒިޔާ ނުކުމެފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްގެންނެވެ. ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ތިބިއިރު، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11އާއެކު، ގައުމީ ޓީމުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ކުޅުންތެރިން ތިބީވެސް މާޒިޔާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް