ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:19
މޯހަން ބަގާންގެ ކުޅުންތެރިން: މާޒިޔާ ބަލިކުރީ 2-1ން
މޯހަން ބަގާންގެ ކުޅުންތެރިން: މާޒިޔާ ބަލިކުރީ 2-1ން
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
މާޒިޔާ ކޮޅަށް ޕެނަލްޓީ ވައްދާނުލެވުނީ ޔަގީންކަން މާ ބޮޑުވުމުން: ކޯޗު
 
ކުޅުންތެރިން އަރައިރުންވި ވާހަކަ ކޯޗު ދޮގުކުރި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރޭ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ވައްދާނުލެވުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ޔަގީންކަން މާބޮޑުވުމުން ކަމަށް, މޯހަން ބަގާންގެ ކޯޗު ހުއާން ފެރާންޑޯ ބުނެފިއެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 44 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ދިޔައީ މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހި ޓީމުގެ އެންމެ އިތުބާރު ފޯވަޑް ޖޯސަން ކަމިންގްސްއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޮޓިންހަމަށް ކުރިން ކުޅުނު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ފޯވަޑް މަސައްކަތްކުރީ، މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބާސެލޯނާގައި ލަޔޮނަލް މެސީ ޕެނަލްޓީ ޖަހަންގޮސް ސުއަރޭޒް ލައްވައި ޕާހެއް ދީގެން ގޯލު ޖެހި ގޮތަށް ގޯލެއް ޖަހާށެވެ. ނަމަވެސް ކަމިންގްސް ޖައްސާލި ބޯޅަ މޯހަން ބަގާންގެ ކުޅުންތެރިއަކު ގޯލަށް ޖެހުމުގެ ކުރިން މާޒިޔާގެ ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު ވަނީ ވެއްޓިގެންފައި ކޯނަރަކަށް ބޯޅަ ބޭރަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

Advertisement

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި މެޗަށްފަހު އަރައިރުން ހިނގިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ކޯޗު ދޮގުކުރިއެވެ.

ދަނޑުމަތީގަ ބައެއް ފަހަރު ގޮތް ނިންމާނީ ކުޅުންތެރިން. ޕެނަލްޓީ ނުޖެހުނީ މާ ޔަގީންކަން ބޮޑުވުން. ޕްރެކްޓިހުގަ ކުޅުންތެރިން މިފަދަ ކަންކަން ކުރޭ. އެކަމަކު މިފަހަރު އެކަން ނުކުރެވުނީ މާބޮޑަށް ޔަގީންކޮށްލުމުން.
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މި މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން މޯހަން ބަގާން މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން، 2-1ންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް