ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:11
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ޓްވީޓަރ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އިޓަލީގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރެއާލަށް އޮތީ އުނދަގޫ މެޗެއް: އަންޗެލޮޓީ
 
ޚާއްސަކޮށް މިދިޔަ ސީޒަންގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިކަން އަންޗެލޮޓީ ފާހަގަ ކުރި

ނަޕޯލީ އަކީ އިޓަލީގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށާއި، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުޅެން ޖެހޭނީ އުނދަގޫ މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ މިހެން ބުނީ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް ސީގަ އެވެ. ދެ ޓީމު ވެސް ވަނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލަނޑުގެ ތަފާތުން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ނަޕޯލީ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް، ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގޭނެ އެވެ.

ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ނަޕޯލީ އަކީ އިޓަލީގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިދިޔަ ސީޒަންގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިކަން އަންޗެލޮޓީ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަންގައި ވެސް ނަޕޯލީން އެކަން ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނަޕޯލީން ކުޅޭއިރު، އިދިކޮޅު ޓީމަށް އަބަދު ވެސް އުނދަގޫވާކަން ފާހަގަކޮށް އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ވަކި ވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ވެސް އެ ޓީމުގައި ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރެއާލުން ކުޅެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ސީރިއަސް އަދި ވާދަވެރި މެޗެއް ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކުރި ކަންކަން ތަކުރާރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ނަޕޯލީ އަށް އަލުން އަނބުރާ އާދެވުމަކީ މާޒީ އަށް ދެވުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ނަޕޯލީގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތައް މަތިން އަދިވެސް ހަނދާން ހުންނަ ކަމަށާއި، އެ ޓީމާއެކު އޮތީ ހައްތަހާ ވެސް ރަނގަޅު ހަނދާންތައް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ރެއާލާއެކު ކުރިއަށް ދާން ކަމަށާއި، މިހާރުގެ ޗެޕްޓާ އަކީ އެއީ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ގިނަ ޓީމުތަކަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ އަންޗެލޮޓީ ވަނީ 2018 އިން 2019 އަށް ނަޕޯލީ އަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނަޕޯލީން ވަނީ 73 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ.

ނަޕޯލީގެ ދަނޑުގައި ރެއާލުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު، ރާއްޖެ ގަޑިން 12:00 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް