ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:49
ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ޓެން ހާގް އަދި އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓް ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ޓެން ހާގް އަދި އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓް ވާހަކަ ދައްކަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ގަލަޓަސަރާއީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އެންތަނީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ޓެން ހާގް
 
އެންތަނީ އެނބުރި އައިއިރު، މިހާރު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ތުހުމަތެއް އަދި ދައުވާއެއް ވެސް ނެތް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ގަލަޓަސަރާއީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ އެންތަނީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އެންތަނީ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ޤައުމީ ސްކޮޑުން ވެސް އުނިކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މެޗެއްގައި އެންތަނީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ގަލަޓަސަރާއީ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެންތަނީ ބައިވެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މެޗުގައި އޭނާ ލައްވާ ކުޅުވުމާމެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެނބުރި އައިސް އެންތަނީ އަށް މިހާތަނަށް ބައިވެރިވެނުނީ އެންމެ ފަރިތަކުރުމެއްގައިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން ފައިނަލް ނިންމުމެއް ނިންމާނީ، މެޗުގެ ކުރިން އޮންނަ އެންމެ ފަހު ފަރިތަކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މެޗުގައި އެންތަނީ ލައްވާ ކުޅުވުމަކީ އޭނާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާާ ފަރާތަށް ދެވޭ ކިހާ ގޯސް މެސެޖެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، އެ މައްސަލައިގައި އެންތަނީގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ކަމަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެންތަނީ އެނބުރި އައިއިރު، މިހާރު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ތުހުމަތެއް އަދި ދައުވާއެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ލައްވާ ކުޅުވުމަކީ އޭގެން އިތުރު މައްސަލައެއް ނުކުންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓެން ހާާގް ޤަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ.

Advertisement

ޔުނައިޓެޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، އެ ޓީމު ކުރިއަށް ދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަން އަދިވެސް ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު ބައެއް ކަހަލަ ދަތިތައް ހުރި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ގާތް ގާތުގައި މެޗުތަކެއް ކުޅެން ޖެހުމުން އަނިޔާގެ މައްސަލަ ޓީމުގަައި އުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބަލާނީ ނަތީޖާ އަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަނިޔާ އަކީ ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އެންމެ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އަދި ނުނެރެވޭ ކަމަށާއި، ސަޕޯޓަރުންގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑު ވަނީ ބަޔާން މިއުނިކާ ވާދަކޮށް ބަލިވެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭތީ ޓެން ހާގަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން ގަލަޓަސަރާއީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު، ރާއްޖެ ގަޑިން 12:00 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް