ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:34
ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދު
އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
ނަޝީދު އެދިލެއްވީ އެމްޑީޕީ އާއި ދިމާނުކުރުމަށް
 
އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ދިމާނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ
 
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ވާދަކުރައްވާ ކާމިޔާބު ހޯއްދެވީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
 
ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރައްވާ ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ފަހުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަދުބަސްބުނެ ފުރައްސާރަނުކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރުޅިވެރިކަން އިސްކުރުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ދިމާނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ވާދަކުރައްވާ ކާމިޔާބު ހޯއްދެވީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

Advertisement

ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރައްވާ ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ފަހުންނެވެ. ޕާޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފައި ވާއިރު އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅުން ވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނަމުގައި އާ ޕާޓީ އެއް އުފައްދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް