ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:46
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރޭ - އިމްރާން
 
ރައީސް ޞާލިހާއެކު އަދާލަތު ޕާޓީން ދެމިތިބީ އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ %98 އިން ފާސްކޮށްގެން ކަަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި
 
އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއިދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަދާލަތުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން ނުވާ ކަަަމަށް ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާ ކަމަށް

އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއިދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަަަމަށް ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަށްރަށް ދިއުމުން އަދާލަތުގެ މީހުންގެ ތާއީދު އިދިކޮޅަށް އޮތްކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީން މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ވަކިވި މީހަކު އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ތާއީދުކުރުމުން ވެސް އެއީ އަދާލަތުގެ މީހަކު އޭނާ އަށް ތާއީދުކުރީ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މުއިއްޒަކީ އަދާލަތުގައި ހުންނަވާފައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކަށް ވުމުން ވަރަށް ފަސޭހައިން އަދާލަތަށް ވެސް އޭނާ އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހާއެކު އަދާލަތު ޕާޓީން ދެމިތިބީ އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ % 98އިން ފާސްކޮށްގެން ކަަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި