ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:47
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިސްޓަރު އިމްރާނުގެ ނުސީދާ ރައްދެއް
މިނިސްޓަރު އިމްރާން، އަލީ ރަމީޒަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމާލާއެއް އަމާޒުކުރައްވައިފި
 
ބާރުވެރިކަން ނެތެމުންދާ ދަނޑިވަޅުގައި ނުކުމެ ފަލަސްތީން ކިޔަމުން ނުކުންނާނީ އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތީމައި
 
އާރާބާރުހުރި ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ އުދުވާންތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު ހުއްޓުވި
 
ދެމީހުންގެ މެދުގައި ނިޔާކުރައްވާނީ މާތް الله

ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ, ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލީ ރަމީޒަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމާލާއެއް އަމާޒުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ބަހުގެ ހަމަލާއެއް އަމާޒުކުރެއްވިއިރު، 13 މެއި 2021 ގެ ޚަބަރެއްގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް ޝެއަރ ކުރައްވައި އަލީ ރަމީޒު ހުކުރު ދުވަހު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާރާބާރުހުރި ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ އުދުވާންތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު ހުއްޓުވާފައި، އެއްކަލަ ބާރުވެރިކަން ނެތެމުންދާ ދަނޑިވަޅުގައި ނުކުމެ ފަލަސްތީން ފަލަސްތީން ކިޔަމުން ނުކުންނާނީ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތީމައި ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮންބޭފުޅަކަށް އަމާޒުކުރެއްވި ޕޯސްޓެއް ކަމެއް އަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވެފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ އެއީ މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް އަމާޒުކުރެއްވި ޕޯސްޓެއް ކަމަަށެވެ.

Advertisement

މިފާޑުކިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު އިމްރާން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަލީ ރަމީޒަކީ ކާކުކަން، ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިންވެސް އެއްޗެއް ނުބުނާ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އެވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދެމީހުންގެ މެދުގައި ނިޔާކުރައްވާނީ މާތް الله ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަލީ ރަމީޒަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމާލާއެއް އަމާޒުކުރެއްވިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް ދެބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރައްވާއިރު، އަލީ ރަމީޒު ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރެއްވި ނަމަވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިންޒާރަކަށް، ބިރުދެއްކުމަކަށް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް