ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:27
ޒައިނުއްދީން ޒިދާން
ޒައިނުއްދީން ޒިދާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މާސޭ
ސައޫދީ އަރަބިއާއިން މާސޭ ގަނެފިނަމަ ކޯޗަކީ ޒިދާން
ޒިދާން ވަނީ 260 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓްރާންފާ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް އެދިފައި

ފްރާންސްގެ މާސޭ، ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަހުޖަނުން ގަނެފިނަމަ އެކުލަބުގެ ކޯޗަކަށްވާން މަޝްހޫރު ކޯޗް ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

ފްރާންސްގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޒިދާން ވަނީ 260 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓްރާންފާ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް ވެސް މާސޭ ގަންނަން އުޅޭ މަހުޖަނުންގާތުގައި ބުނެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް މިކަން ހަގީގަތަކަށްވާން އޮތީ މާސޭގެ މިހާރުގެ ވެރިޔާ ފްރޭންކް މެކްކޯޓްގެ އަތުގަ އެވެ. ދާދި ފަހުން އޭބާ ބުނެފައިވަނީ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ގަތް ކުލަބު ވިއްކާލުމުގެ ހިޔާލެއްނެތް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ގަތަރުގެ މަހުޖަނުން ހިންގާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއާ ވާދަކުރާނެ ޓީމަކަށް މާސޭ ހެދެން އޮތީ ކުލަބު ވިއްކާލައިގެން ކަމަށް ބުނެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ.

ޒިދާނަކީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އާއި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު މީހެކެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ކޯޗުކޮށްދިނީ ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށެވެ. އޭނާގެ ހުވަފެނަކީ ފްރާންސްގެ ގައުމީ ކޯޗުކަންކުރުމެވެ. އެކަމަށް ހުރަސްއެޅެނީ މިހާރު އެމަގާމުގައި ހުރި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑިޑިއޭ ޑެޝޯންގެ ކޯޗުކަމުގައި ނަތީޖާ ރަނގަޅުވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް