ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:28
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ލީގު
މާސޭ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ތިން ވަނަ އަށް
 
މާސޭ މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު، މި ސީޒަންގެ ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީގެ ނަތީޖާތައް ދަށް

ފްރާންސް ލީގުގައި މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިން ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

މާސޭ މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު، މި ސީޒަންގެ ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީގެ ނަތީޖާތައް ދަށެވެ. ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް މޮޅުވެވިފައި އޮތީ އެންމެ ދެ މެޗުންނެވެ. ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އަނެއް މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، އައު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 4-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީން ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މޮރޮކޯގެ ޑިފެންޑަރު އަޝްރަފް ޙަކީމީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން،. މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ފްރާންސްގެ ރަންޑަލް ކޯލޯ މުއާނީ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ، ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް ޕޯޗުގަލްގެ ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ވެސް ރާމޯސް އެވެ. އެއީ ކޯލޯ މުއާނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަ މެޗުން 11 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބްރެސްޓަށް ލިބެނީ 13 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނީސް އަށް ލިބެނީ 12 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް