ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:33
ގެނާރޯ ގަޓޫސޯ: ކޯޗިންގައި މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްނެތް
ގެނާރޯ ގަޓޫސޯ: ކޯޗިންގައި މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްނެތް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރެންޗް ލީގް
މާސޭގެ ކޯޗުކަން ގަޓޫސޯ އަށް
މޮޅަށް ކުޅުނަސް ކޯޗިންގައި ގަޓޫސޯގެ ކާމިޔާބީއެއްނެތް

 އިޓަލީ އާއި އޭސީމިލާނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރަކަށް ކޯޗުކަންދިނީ އެ މަގާމުގައި ހުރި މާސެލީނިއޯ އިސްތިއުފާދިނުމުންނެވެ.

ގަޓޫސޯ 45، މާސޭއާއެކު ސޮއިކުރީ އަންނަ ސީޒަން ނިމެންދެންނެވެ.

"އަހަރެން މި ޓީމާއެކު ކުރިއަށްދާން މިހުރީ ތައްޔާރަށް. ކޮންމެ ޗެލެންޖަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން މިހުރީ ތައްޔާރަށް،"
ގަޓޫސޯ ބުންޏެވެ.

ސްޕޭނުގެ ކޯޗު މާސެލޯނިއޯ މާސޭގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލީ ސަޕޯޓަރުންނާ އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވުމުންނެވެ.

ގަޓޫސޯ އެންމެ ފަހުން ކޯޗުކޮށްދިނީ ސްޕޭނުގެ ވެލެންސިއާއަށެވެ. އެކުލަބުން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެވެ. ގަޓޫސޯ އަކީ އޭސީ މިލާނަށް 468 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް 73 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޯޗިންގައި 10 އަހަރުވީއިރު މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނުހޯދުނެވެ. އޭނާ ވަނީ ނަޕޯލީ އާއި އޭސީމިލާނަށް ވެސް ކޯޗުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް