ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:47
ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިނަށް
ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިނަށް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޑްރޯން ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ތިން ސަރަހައްދަކަށް
 
މަދަނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއްނުވޭ
 
މި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
ޑްރޯން ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ތިން ސަރަހައްދަކަށް

ޑްރޯން ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ތިން ސަރަހައްދަކަށް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ ތިން ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ދެކުނުގެ މައިކޮލައިވާއި އޮޑެސާ އަދި ޔޫކްރޭންގެ މެދުތެރޭގެ ކިރޯވޮހްރާޑަށް ޑްރޯން ހަަމަލާތަކެއް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި މަދަނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.

އޮޑެސާގެ ގަވަރުނަރު އޮލެހް ކިޕަރ ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަމަލާދޭން ފަށާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަމަލާތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާއިރު، ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނަށް ވަނީ އުމްރާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް