ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:57
މޮންގޯލިޔާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-އެމްއޯސީ
މޮންގޯލިޔާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-އެމްއޯސީ
އޭޝިޔަން ގޭމްސް
އޭޝިޔަން ގޭމްސް: ޤައުމީ ކްރިކެޓް ބީ ޓީމް މޮންގޯލިޔާ އަތުން މޮޅު
 
މޮންގޯލިޔާ ވަނީ ނޭޕާލް އަތުންވެސް ބަލިވެފައި

އޭޝިޔަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ސީނިއަރ ޤައުމީ ކްރިކެޓް "ބީ' ޓީމުން މޮންގޯލިޔާ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ދެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމުން އޭޝިޔަން ގޭމްސްއަށް ފޮނުވި ބީ ޓީމުން މޮންގޯލިޔާ ބަލިކުރީ ނުވަ ވިކެޓުންނެވެ. މޮންގޯލިޔާގެ ވިހި އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުވަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 60 ލަނޑެވެ. ރާއްޖެއިން ވަނީ 6.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވިއިރު 62 ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އާޒިން މުހައްމަދު ރަފީގު 16 ބޯޅައިން 24 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ހަސަން ހާޒިގު ރަޝީދު 14 ބޯޅައިން 21 ލަނޑު ހެދިއެވެ.

Advertisement

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ރާއްޖެއާއެކު ދެން އޮތީ ނޭޕާލެވެ. މުބާރާތަށް ދިއުމުގެ ކުރިންވެސް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބުނީ މޮންގޯލިޔާ ބަލިކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނޭޕާލްވެސް ބަލިކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ނޭޕާލްއަކީ ކްރިކެޓްގައި ރަނގަޅު ގައުމެކެވެ. ނޭޕާލުން ވަނީ 273 ލަނޑުން މޮންގޯލިޔާ ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް