ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:50
ޔުއެފާ އިން މިއަހަރު ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ޗެފެރިން
ޔުއެފާ އިން މިއަހަރު ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ޗެފެރިން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ
ޔުއެފާގެ ކޮންގްރެސް ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަނީ
 
އަންނަ އަހަރުގެ ކޮންގްރެސްގައި 2024/25 އަހަރު އޮންނަ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ގުރު ނެގުމަށް ވެސް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައި

ޔޫނިއަން އޮފް ޔޫރަޕިއަން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ޔުއެފާ)ގެ ކޮންގްރެސް އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޔުއެފާ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ އިދާރާގެ ކޮންގްރެސް އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިފަހަރުގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ޔުއެފާ އިން ނިންމާފައި ވަނީ ފްރާންސްގެ ވެރި ރަށް، ޕެރިހުގަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފައި އޮތީ ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޔުއެފާ އިން ވަނީ ޕެރިހުގައި ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމައި، އެކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ޔުއެފާގެ 48 ވަނަ ކޮންގްރެސް އެވެ. ޔުއެފާ އިން މިއަހަރުގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވާފައި ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު، ޕޯޗުގަލްގެ ލިސްބަންގަ އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ކޮންގްރެސްގައި 2024/25 އަހަރު އޮންނަ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ގުރު ނެގުމަށް ވެސް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ.

ޔުއެފާ އިން އެ އިދާރާގެ ކޮންގްރެސް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވާނެ އެވެ. އިތުރު ކޮންގްރެސެއް ބާއްވާނީ ޔުއެފާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފި ނަމަ އެވެ. އާންމުކޮށް ޔުއެފާ އިން ދެ ވަނަ ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަނީ، މާލީ މައްސަލަތަކާއި ނުވަތަ ޚާއްސަ އެހެނިހެން ނިންމުންތައް ނިންމުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް