ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:51
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ތެރެއިން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
މާދަމާ ރަށްރަށަށް ވޯޓު ފޮށިތައް ފޮނުވާލާނަން، އޮފިޝަލުން ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި - އީސީ
 
ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 5 ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާ ވޯޓުފޮށްޓެއް ހުރި ތަނެއް ނަމަ ދެ ސެޓްއަޕް ބަހައްޓާނެ

ބުދަ ދުވަހު ރަށްރަށަށް ވޯޓް ފޮށިތައް ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވަމުން ދަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށް ވުރެ ދެވަނަ ބުރުގައި އޮފިޝަލުން ގިނަ ކުރީ ވެސް އާއްމުންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން 500ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާ ވޯޓު ފޮށްޓެއް ހުރި ތަނެއް ނަމަ ދެ ސެޓްއަޕް ބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއް ވޯޓްފޮށްޓަށް ވޯޓުލާކަން. ދެ ގްރޫޕެއް އުޅޭނެ. އޮފިޝަލުންގެ އަދަދުވެސް ވާނީ އިތުރުކޮށްފައި. މިއީ ހަމަ އާންމުންނަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 282،804 މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 282،395 މީހަކަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 5 ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް