ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:18
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2023ގެ މާލީ ބަޔާން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގައި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެއްވީ ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް
 
ނާޒިމް، 13.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވޭ
 
ގާސިމްގެ މާލީ ބަޔާނުން ދައްކާގޮތުގައި ކެމްޕޭނަށް 19.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވޭ
 
ދެ ބުރަށް ކުރި ކެމްޕޭންތަކުގެ ޚަރަދަށް، ކެންޑިޑޭޓުން ޖުމްލަ 45.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގައި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެއްވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ކެންޑިޑޭޓު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ކަމަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާންތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މާލީ ބަޔާންތަކުން ދައްކާގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެއްވީ ގާސިމާއި ނާޒިމެވެ. އަދި ދެ ބުރަށް ކުރި ކެމްޕޭންތަކުގެ ޚަރަދަށް ކެންޑިޑޭޓުން ޖުމްލަ 45.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި ވާކަމަށް މާލީ ބަޔާންތަކުން ދައްކައެވެ.

ގާސިމްގެ މާލީ ބަޔާނުން ދައްކާގޮތުގައި، ކެމްޕޭނަށް 19.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބަށް ހޯއްދެވި ފައިސާގެ ތެރެއިން 85،450 ރުފިޔާ، ކެމްޕެއިން ނިމުނުއިރު ބާކީ ހުރިކަމަށް މާލީ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނާޒިމް 13.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި ވާއިރު، ކެމްޕޭން ނިމުނުއިރު އިންތިޚާބަށް ހޯއްދެވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވީ 303 ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން ކުރެއްވި ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު 2 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ފާރިސް މައުމޫން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ހަސަން ޒަމީލް 16،259.68 ރުފިޔާ، އަދި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރު 285،950 ރުފިޔާ ޚަދަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް