ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:12
އިޓަލީގެ އެކްޓްރެސް ސޮފީއާ ލޮރޭން
އިޓަލީގެ އެކްޓްރެސް ސޮފީއާ ލޮރޭން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސޮފީއާ ލޮރޭން ވެއްޓިގެން ސަރޖަރީ ހެދުން
ސޮފީއާ ލޮރޭން ވެއްޓިގެން އިމަރޖެންސީ ސަރޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެ
 
އުމުރުން 89 އަހަރުގެ އެކްޓްރެސް ވެއްޓިފައިވަނީ ސްވިޓްޒަރލަންޑްގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގެ ފާޚާނާއަށް

އެކްޓް ކުރުމުގެ ރޮގުން އޮސްކޯ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އިޓަލީގެ މޮޅު އެކްޓްރެސް، ސޮފީއާ ލޮރޭން ފާޚާނާ ތެރެޔަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ހިޕް ނުވަތަ ޅިނދު ކަށިގަޑަށާ އަދި ފަލަމަސްގަޑުގެ ކަށިގަނޑަށް ސީރިއަސް "ފްރެކްޗަރ" ތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން އިމަރޖެންސީ ސަރޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 89 އަހަރުގެ އެކްޓްރެސް ވެއްޓިފައިވަނީ ސްވިޓްޒަރލަންޑްގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގެ ފާޚާނާއަށެވެ. މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ލޮރެންގެ ދެ ފިރިހެން ދަރިން ކާލޯ އަދި އެޑޮއާޑޯ ޕޮންޓީ ވަނީ އެމީހުންގެ މަންމަ ކައިރިޔަށް އައިސްފައި ކަމަށް ސޮފީއާގެ އެޖެންޓާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. ސަރޖަރީތައް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ފުރިހަމަ ޝިފާއެއް ލިބުމަށްޓަކައި އޮތީ އަރާމުކުރުން ކަމަށް ތަރުޖަމާނަކު ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިޓަލީގެ ނޭޕްލްސްގެ ފަގީރު އާއިލާއަކަށް އުފަންވި ސޮފީއާ ލޮރޭން ވަނީ ދިގު ފިލްމް ކެރިއަރެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އިޓަލީގެ ބޭރުން ހޮލީވުޑްގެ ތަރިއަކަށްވެސް އޭނާ ވެފައިވާއިރު, އޮސްކާ އިނާމު ލިބިފައިވަނީ 1962ގައި ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އުޅުނު ހިތްވަރުގަދަ މަންމައެއްގެ ރޯލަކަށެވެ. އެފަހަރަކީ އިގިރޭސި ބަސް ފިޔަވައި އެހެން ބަހެއްގެ ފިލްމަކަށް ފުރަތަމަ އޮސްކާ އެވޯޑް ދިން ފަހަރުވެސް މެއެވެ. ލޮރެންގެ ފިލްމް ކެރިއަރުގައި އޭނާ ވަނީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިރިހެން ތަރިން ކަމަށްވާ މާލަން ބްރެންޑޯ، ފްރޭންކް ސިނަޓްރާ އަދި ކެރީ ގްރާންޓް ފަދަ ފިލްމީ ތަރިންނާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. 1990 ވަނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ ހަފްލާގައި އޭނާއަށް ޚާއްސަ އޮނޮރަރީ އެވޯޑެއް ދީފައިވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު ސޯފިޔާ ލޮރެންވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެޑޮއާޑޯ އުފެއްދި ފިލްމެއްގައި، ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔަ ރޯލެއް ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް