ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:17
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ޝަރީފް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ކަރަންޓަށް ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
 
މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ރޭޓެއް އެކުލަވާލުމަށް އިނީޝިއަލް ސްޓޭޖުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން
 
މިހާރު ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެކަމަށް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަރަންޓު ފީ ނަގާ ރޭޓު ބޮޑު ނުވާގޮތަށް ފްލެޓު ރޭޓަކުން ދިނުމަށް ނިންމެވިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފާހަގަކުރެއްވީ މި ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ކަރަންޓު ބިލު ކަނޑައަޅަނީ ވަކި ރޭޓުތަކަކުން ކަމަށް ވާއިރު މި ބަދަލަށް ހޭނުމަށް އެހެން ވިޔަފާރިތައް މެދުވެރިކޮށް ސަބްސިޑައިސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޭޓް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ދަށް ރޭޓުގައި ހިސާބު ޖެހިޔަސް ކުންފުނި ގެއްލުމުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތާކުވެސް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ކުރިންސުރެވެސް ކަރަންޓް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ރޭޓެއް އެކުލަވާލުމަށް އިނީޝިއަލް ސްޓޭޖުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެކަމަށް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރަންޓުގެ ރޭޓަށް ގެންނަ ހެޔޮ ބަދަލު އިއުލާންކުރެއްވީ ނިމިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުވަދޫ ޖަގަހާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭރު ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓު ބިލަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ އާއްމުންގެ ޝަކުވާ އަކީ ގޭގެ ކުލި، ފެނާއި ކަރަންޓު އަދި އެހެނިހެން ބިލްތައް ދެއްކުމަށްފަހު ލިބޭ އާމްދަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް