ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:14
ރޯމާ އިން ޓޮރީނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޯމާ އިން ޓޮރީނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ޓޮރިނޯއާ އެއްވަރުވެ ރޯމާ ޕްރެޝަރަށް
 
މި ނަތީޖާ އާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 13 ވަނައިގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޓޮރީނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވެ، ރޯމާ ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި ޓޮރީނޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ރޯމާ އިންނެވެ. މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބެލްޖިއަމްގެ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެސް ލުކާކޫ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލުކާކޫ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް ތިން ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. މެޗުން ރޯމާ މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ޓޮރީނޯ އިން ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ފަސް މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އިވާން އިލިކް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޑުވާން ޒަޕަޓާ އެވެ.

Advertisement

މި ނަތީޖާ އާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 13 ވަނައިގަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބިފައި ވަނީ ފަސް ޕޮއިންޓެވެ. އެންމެ މެޗަކުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، ދެ މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ދެ މެޗެއް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ފަސް މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮރީނޯ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް