ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:06
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން - ސާފް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ އިން ޕާކިސްތާނާ އެއްވަރުކޮށްފި
 
ނޭޕާލް މެޗުން ބަލި ނުވެ، ފަރުޖައްސާލައިގެން ރާއްޖެ އަށް ސެމީ އަށް ދެވޭނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އޮތީ ގްރޫޕް އޭގަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާންގެ އިތުރުން ދެން އޮތީ މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމު ނޭޕާލް އެވެ.

Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނާޕާލްގެ ކަތުމަންޑޫގައި ހުންނަ ދަޝްރަތު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ރާއްޖެ އިންނެވެ. މެޗުގައި ރާއްޖެ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން ޝަނާން ރަޝާދު އެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލޮ ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށެވެ. ޕާކިސްތާނުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ 84 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޝާހު ޖާހަން އެވެ.

މި ނަތީޖާ އާއެކު ޕާކިސްތާނަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުވީ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ ނޭޕާލް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މި ގްރޫޕުން ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭ ޓީމެއް ދެން ކަށަވަރު ވާނީ ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ކުޅޭ މެޗުންނެވެ. އެ މެޗުން ބަލިނުވެ ފަރު ޖައްސާލައިގެން ރާއްޖެ އަށް ސެމީ އަށް ދެވޭނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް