ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:18
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ކެނެޑާއަށް ވަޑައިގެން، ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ކެނެޑާއަށް ވަޑައިގެން، ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިނާއި ކެނެޑާގެ ގުޅުން
ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޒެލެންސްކީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމާގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދޭ އެއް ގައުމަކީ ކެނެޑާ ކަމުގައި

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމާގައި ކެނެޑާއިން ވެދޭ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ، ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ، ކެނެޑާއަށް ކުރެވި ދަތުރުފުޅުގައި ކެނެޑާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ވިދާޅުވީ، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިޔާއިން ދޭންފެށި ހަމަލާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިންގެ ދިފާއުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ އެއް ބަޔަކީ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯގެ ލިބަރަލް ސަރުކާރު ކަމަށެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ކެނެޑާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް 8 ބިލިއަން ކެނޭޑިއަން ޑޮލަރު (5.9 ބިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ އެހީދިނުމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

ހަތިޔާރާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއެކު ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ. މި ހަނގުރާމައާ ޓެރަރިޒަމްގެ ސަބަބުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކެނެޑާގެ ލީޑަރޝިޕުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމުން، ހަގީގަތުގަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުންނަށްވެސް ހިތްވަރު ލިބުނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިސްނެންގެވުމުން.
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް، ޒެލެންސްކީ

ރަޝިޔާ ސިފައިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަލުން އަނބުރާ އަތުލުމަށް ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ދިން ރައްދު ހަމަލާތައް ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް، ޒެލެންސްކީ ވަނީ ކާމިޔާބު ލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

ޕާލަމެންޓުގައި ޒެލެންސްކީ ދެއްވި ތަގުރީރަށްފަހު ދެބޭފުޅުންވަނީ ޖޮއިންޓް ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްވެސް ބާއްވަވާފައެވެ.

ނިއުސް ކޮންފަރެންސުގައި ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިނަށް 50 އާމާޑް ވެހިކަލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެނެޑާއިން ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 650 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީއެއް ދޭނެކަމަށެވެ. ހުޅަނގުގެ އެފް-16 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި ޔޫކްރެއިނުގެ ޕައިލެޓުންނަށް އެހީވުމަށް އޮޓާވާއިން ޓްރެއިނަރުންވެސް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ދޭ އެއްބާރުލުމަކީ ދެފުށް ފެންނަ، އަދި އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމެއް. ޔޫކްރެއިން ތެދުވެ ހަނގުރާމަކޮށް މަރުވަމުންދަނީ، އަހަރެމެން އެންމެން ހިމާޔަތްކުރާ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފަ ވާ އަމުރަކަށްޓަކާ. މި ހަނގުރާމަ ޔޫކްރެއިނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަކީ ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކަމެއް.
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ

ކެނެޑާގައި ޔޫކްރެއިން ދަރިކޮޅުގެ 1.4 މިލިއަން މީހުން ތިބިއިރު، މިއީ ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިއާއަށްފަހު، ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގައުމެވެ.

ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ އޮޓާވާއިން ރަޝިއާގެ އިތުރު 63 މީހަކާއި ޖަމާއަތަކަށް ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ދާކަމަށެވެ.  

ކެނެޑާގެ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވޮޝިންޓަނަށް ވަޑައިގެން، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން އިތުރު އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ޒެލެންސްކީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ކޮންގްރެސްއިން އިތުރު އެހީއަށް ރުހުން ދޭންޖެހޭކަމާމެދު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ޝައްކު އުފައްދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ކެނެޑާގައި އެފަދަ ބައިބައިވުންތަކެއް ނެތަސް، އެމެރިކާ، ޖަރުމަނުވިލާތް ފަދަ ޔޫކްރެއިނަށް ތާއީދުކުރާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ދިނުމާމެދު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ.

ކެނެޑާއަށް ޒެލެންސްކީ ވަޑައިގަތުމުން، ހުކުރު ދުވަހު އޮޓާވާގެ މެދުތެރޭގައި އިތުރު އެތައް ފުލުހުންނެއް ޑިއުޓީގައި ތިބިއިރު، ޕާލަމެންޓް ހިލްއަށް ދާ މަގުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް