ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:03
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ އަދި ސިލްވާ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ އަދި ސިލްވާ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީގައި ސިލްވާ ހުންނަނީ ކުލަބުން އޭނާ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާތީ؛ ޕޮޗެޓީނޯ
 
ޗެލްސީ އާއެކު މިހާރު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ އެކުލަބުގައި ހުންނަނީ، ކުލަބުން އޭނާ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯ މިހެން ބުނީ ޗެލްސީގައި ސިލްވާގެ ދައުރާމެދު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، އަދިވެސް ސިލްވާ ޗެލްސީގައި ހުންނާތީ ބައެއް މީހުން އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުތައް އަމާޒުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ސިލްވާ އަދިވެސް ޗެލްސީގައި ހުންނަނީ އޭނާ ކުލަބުގައި ހުންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ކުލަބުން ވެސް އޭނާ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ އެހެންވެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ޗެލްސީގެ ޕްރޮޖެކްޓު ސިލްވާ އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ކަމަށާއި، ކުލަބުން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ވެސް އޭނާ އަށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޗެލްސީން ކުރިއަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސިލްވާ އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ގޮތަށް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށް ސިލްވާ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ވަނީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާން އޮތްއިރު، ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ސިލްވާ ވަނީ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ޗެލްސީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. ޗެލްސީ އާއެކު މިހާރު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ސިލްވާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެދިން 122 މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޗެލްސީ އާއެކު އޭނާ ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް