ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 05:43
މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ގައި ބޮސް ދެނީ
މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ގައި ބޮސް ދެނީ
ރޮއިޓާސް
ވޯލްޑްކަޕް
ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުލަބުގައި އެކަން ފާހަގަކުރަން ނުލިބުނީ އަހަރެންނަށް އެކަނި: މެސީ
 
ފްރާންސް ބަލިކުރުމުން އެކަން އެހެންވާނެ ކަން އެނގޭ: މެސީ

އާޖެންޓީނާއިން އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުން، ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވި ކުލަބުތަކުގެ ތެރެއިން ކުލަބުން އަގުވަޒަންނުކުރާ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިއަކީ އޭނާ ކަމަށް ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޤަތަރުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕް އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު މެސީ ކުޅެމުންދިޔައީ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށެވެ. ޕީއެސްޖީ އަކީ އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފްރާންސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުލަބެވެ. މެސީ ބުނީ އޭނާ އަށް ފުޓްބޯޅައިން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ އަގު ޕީއެސްޖީން ފާހަގަނުކުރީ އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ ފްރާންސް އަތުން ކަމަށްވުމުން ކަމަށެވެ. ފައިނަލްގައި ފްރާންސް އަތުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިންނެވެ.

"އެކަން އެހެންވާނެކަން އެނގޭ. އެކަން އެހެންވާނެކަން ގަބޫލުވެސް ކުރަން. އެކަމަކު އާޖެންޓީނާގެ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކުލަބުން އެ ކުޅުންތެރިޔާގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ވޯލްޑްކަޕް ހޯދުމުގެ އުފާ ކުކަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނުލިބުނީ އަހަރެންނަށް އެކަނި،"
މެސީ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާގައި 18 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް އެކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން މެސީ އަށް ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހްތުރާމެއް ނުލިބުނެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އާޖެންޓީނާގެ ޓީވީއަށް މެސީ ބުނީ "އެކަން އެދިޔައީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް،" ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު މި ސީޒަނުގައި އެމެރިކާގެ އިންޓަމިއާމީ އަށް ބަދަލުވެ އޭނާ ވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ހޯދައިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ ހަތް ފަހަރު ހޯދާފައިވާ މެސީ ބުނީ ޔޫރަޕުގައި ނުކުޅެ އެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅުނަސް އަންނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްދޭން އާޖެންޓީނާ އަށް ކުޅެދޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގައި 2026ގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕުގައި އޭނާ ކުޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް