ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:46
ރައީސް ވިލިމާލޭގައި ކެމްޕޭނުގައި
ރައީސް ވިލިމާލޭގައި ކެމްޕޭނުގައި
އެމްޑީޕީ
ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތްތައް
ރައީސް ވިލިމާލޭގެ ގެތަކަށް "ދޮރުން ދޮރަށް" ވަޑައިގެންފި
ރައީސް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވާ ހައްލު ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ހުކުރު ދުވަހު "ދޮރުން ދޮރަށް" ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަޔްކުރެއްވިއިރު، ހޯމަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު އަދި ދެކުނުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ މެދު ހެންވޭރާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ދޮރުން ދޮރަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

މާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. ވިލިމާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ން 7:00ށެވެ. މިހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ރައީސް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އައްސަވާފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވެއެވެ.

- ކޮމެންޓް