ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:53
ޑެމްބެލޭ އަދި ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ
ޑެމްބެލޭ އަދި ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ
ޓްވީޓަރ
ޕީއެސްޖީ
ޑެމްބެލޭއާ މެދު އެންރީކޭ އަށް ޔަގީންކަން އޮވޭ
އެންރީކޭ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޑެމްބެލޭ އަކީ މުސްތަގުބަލު އޮތް، އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔެއް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލެއާ މެދު ޔަގީންކަން އޮންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ ޕީއެސްޖީގައި ޑެމްބެލެ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ދެއްކޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ. އެންރީކޭ ބުނީ، އޭނާ އަކީ ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ސަޕޯޓަރަކަށްވީ ނަމަވެސް، ޑެމްބެލޭ ކުޅޭ ޓީމެއްގެ މެޗު ބެލުމަށް ޓިކެޓު ނަގައިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޑެމްބެލޭގެ ކިބައިގައި މޮޅު ހުނަރު ހުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންރީކޭ ބުނީ، ޑެމްބެލޭ އަށް މިހާރު މެޗުތަކުގައި ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ނިންމާ ނުލެވުނު ނަމަވެސް، ވަގުތާއެކު ޑެމްބެލޭ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެންރީކޭ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޑެމްބެލޭ އަކީ މުސްތަގުބަލު އޮތް، އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޑެމްބެލޭ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމީ އެ ކުލަބުން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގައި އޭނާ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ޑެމްބެލޭ ނިންމީ ކުލަބުގައި މަޑު ނުކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް