ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:00
ސްޕޭން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް އެންޑްރޫ ކޭމްޕްސް
ސްޕޭން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް އެންޑްރޫ ކޭމްޕްސް
ގޫގުލް
ސްޕޭން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން
ސްޕޭން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ވެސް ވަކިކޮށްފި
 
ސްޕޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ފެޑަރޭޝަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި

މައްސަލަ ގޯސްވެފައިވާ ސްޕޭނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އެންޑްރޫ ކޭމްޕްސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އިހުތިޖާޖުކޮށް ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމާ ގުޅިން ގެންނަން ފެށި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބަދަލެކެވެ. ސްޕޭނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އިތުރުން ހަޔަކާއި ނުވަޔަކާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ އޮފިޝަލުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

Advertisement

ސްޕޭން ސަރުކާރުން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން އިސްލާހު ކުރަން ފެށީ ކުޅުންތެރިންގެ އެކަމަށް ޑިމާންޑްކޮށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރިއަށްހުރި މެޗުތައް ނުކުޅެން ނިންމުމުންނެވެ. މިހެންވެ ސްޕޭނުގެ ސެކެރެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްސް ފޯ ސްޕޯޓްސް އިއްޔެ ވަނީ ކުޅުންތެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ކަންކަން ހައްލު ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފަ އެވެ. ހަތް ގަޑިއިރުގެ މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހު ނޭޝަންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

ސްޕޭން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ މައްސަލަތައް ގޯހުން ގޯހަށް ދިޔައީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން ކުޅުންތެރިންނަށް މެޑަލްދިން ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއަލެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ބޮސްދިން މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުންނެވެ. މިއާއެކު ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ އޭނާ މަގާމުން ވަކިވިއިރު އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކޯޓުގައި މިހާރު ފަށައިފަ އެވެ. އަދި ފިއްތުންތަކާއެކު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ވިލްދާ ވެސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލާގައި ކުޅުންތެރިން ވޯލްޑްކަޕުގެ ކުރިން އޭނާއާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރި އެވެ. މިކަންކަން ފެޑަރޭޝަނުން ކުރިން ތިބީ އޮއްބާލައިގެންނެވެ. ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މަގާމުން ވަކިކުރި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރުބިއަލެސްގެ ދިފާއުގައި ފެޑަރޭޝަނުން ބަޔާން ނެރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް