ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:24
ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލިންގހަމް: ފޮޓޯ-  ރޮއިޓަރސް
ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލިންގހަމް: ފޮޓޯ- ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އިތުރު ވަގުތުގައި ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިނީ ބެލިންގހަމް
 
ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ނަޕޯލީ

ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވާން ދިޔަ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ބެލިންގހަމް ލަނޑު ޖަހާ ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުކޮށްދީފިއެވެ.

މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޔޫނިއަން ބާލިންއާ ވާދަކޮށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް, ބެލިންގހަމް ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެވެސް ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ ޑޯޓްމަންޑް ދޫކޮށް މިސީޒަންގައި ރެއާލްއާ ގުޅުނު އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރު ރެއާލްއަށް ޖަހައިދިން ހަވަނަ ގޯލެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ރެއާލްއަށް ކުޅުނީވެސް ހަ މެޗެވެ. ރެއާލްގެ ލަނޑަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔޫނިއަން ބާލިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނަތީޖާ ބަދަލުކުރާނެ ފުރުޞަތެއް އެޓީމަށް ނުލިބުނެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ކޯޗު އެނެޗެލޮޓީ ބެލިންގހަމް އަށް ދިނީ ނަމްބަރު ދިހައެއްގެ ރޯލެވެ. މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް ޖޫޑް ބެލިންގހަމްގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ އުފެއްދުންތެރި މޮޅު ކުޅުމެކެވެ. ޔޫނިއަން ބާލިންގ އަތުން ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން މެޗަކީ މިސީޒަންގައި ފަހު ދިހަ މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ރެއާލް މޮޅުކޮށްދޭން އޭނާ ލަނޑު ޖެހި ތިންވަނަ މެޗެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް ހިމެނޭ ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ނަޕޯލީއެވެ. ރެއާލްއާއި ނަޕޯލީވެސް ވަނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ނަޕޯލީއަށް ކުރިލިބެނީ ޖެހި ގޯލުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް