ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:44
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް ނަސްރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް ނަސްރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޕާސެޕޮލިސް ބަލިކޮށް އަލް ނަސްރުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އޮތީ ގްރޫޕް އީގެ އެއް ވަނައިގައި

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަލް ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕާސެޕޮލިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަލް ނަސްރުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، ލީޑު ނަގަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަލް ނަސްރުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ދެ ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސެނެގާލްގެ ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ އަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބުނުއިރު، ނިންމައެއް ނުލެވުނެވެ. މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަނުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މާނޭ ވެސް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގައި އަލް ނަސްރަށް ލީޑު ލިބުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޕާސެޕޮލިސްގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑާއެކު އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ޑެނިއަލް އެސްމައެލިފާ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މުޙައްމަދު ޤަސެމް އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އޮތީ ގްރޫޕް އީގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ ކުޅުނު އެއް މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ އިސްޓިކްލޯލް އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އަލް ދުހައިލް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް