ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:14
ބަޝުންދުރަގެ ކޯޗު އޮސްކާ (މ) ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ބަޝުންދުރަގެ ކޯޗު އޮސްކާ (މ) ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޑެއިލީ ނިއުސް
އޭއެފްސީ ކަޕް
މާޒިޔާ އޮތީ މޮޅުވާން ބޭނުންވެފައި: ބަޝުންދުރަ ކޯޗު
 
ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އޮތީ މޮޅުވާން ބޭނުންވެފައި

އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު އޭނާގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އޮތީ މޮޅުވާން ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރަ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބުރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ރާއްޖޭގެ ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ބުނީ މާޒިޔާ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ޓީމަށް މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަހަންނަކަށް ނޭނގެ މާޒިޔާ އަށްވުރެ އަހަރުމެން މޮޅުކަމެއް. އަހަރުމެން ކުރިން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނިން. އެއީ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ތިބި ވަރުގަދަ ޓީމެއް. އަހަރުމެންނަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް. ސަބަބަކީ އެމީހުން މި މެޗުން މޮޅުވާން ބޭނުންވެފައި ތިބުން
އޮސްކާ
(ކ-ވ) ހަމްޕު، މާޒިޔާގެ ކޯޗު، ބަޝުންދުދަރަގެ ކޯޗާއި ކުޅުންތެރިއެއް - ޑެއިލީ ނިއުސް

ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ލީގުގެ ތަށި ބަޝުންދުރަ އަށް ހޯދައިދިން ކޯޗު ބުނީ މެޗުން މޮޅުވުމަށް ފުރަތަމަ މިނެޓުން ފެށިގެން ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް އެއްފެންވަރެއްގައި ކުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ފަހު ބައިގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެން ދެއްކި ފަދަ ކުޅުމެއް މި މެޗުގައި ދައްކަންޖެހޭނެ. އަހަރުމެންގެ ވާދަވެރި ޓީމަށް ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖް އެބައޮތް. އަދި އެއީ ޒުވާން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންގެ ބެޗަކާއި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ތިބި ޓީމެއް
އޮސްކާ

އޭނާ ރާއްޖޭގައި ކޯޗުކޮށްދިން އިރު ބަންގްލަދޭޝް އަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ފެންވަރު މަތި ނަމަވެސް އޮސްކާ ބުނީ ބަޝުންދުރަ ފަދަ ކުލަބުތަކުގެ މަސައްކަތުން މިހާރު ރާއްޖެއަށްވުރެ ކުރީގައި އޮތީ ބަނގަލްދޭޝް ކަމަށެވެ.

މި ދެ ޓީމު ވަނީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތުގައި ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ދެ ފަހަރު ވެސް މޮޅުވީ ބަޝުންދުރަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް