ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:13
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޯމާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޯމާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ހަތް ލަނޑުގެ މޮޅާއެކު، ރޯމާ އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު
 
މޮޅާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 12 ވަނައިގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެމްޕޮލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ރޯމާ އިން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޕޮލީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތްއިރު، ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ރޯމާ އޮތީ ދެ މެޗުން ބަލިވެ، އެއް މެޗު އެއްވަރުވެފަ އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެމްޕޮލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ރޯމާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 7-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރޯމާ އިން ތިން ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، އަނެއް ހަތަރު ލަނޑު ޖެހި ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ރޯމާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އާޖެންޓީނާގެ ޕައުލޯ ޑިބާލާ އެވެ. އެއީ ރޯމާ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ރޯމާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރެނާޓޯ ސަންޗޭސް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ރަސްމުސް ކްރިސްޓެންސަން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ރޯމާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑަކީ އެމްޕޮލީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަލްބާޓޯ ގްރާސީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

Advertisement

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދިހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިބާލާ ވަނީ ރޯމާގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ރަޔާން ކްރިސްޓޭންޓް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ރޯމާގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކްރިސްޓޭންޓް އެެވެ. އެއީ އެންޑްރިއޭ ބެލޮޓީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ބެލޮޓީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ރޯމާގެ ހަ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބެލްޖިއަމްގެ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އެވެ. ރޯމާގެ ފަހު ލަނޑު ގިއާންލުކާ މަންޗިނީ ޖެހީ މެޗުގެ 86 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 12 ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ރޯމާ އަތުން ބަލިވި އެމްޕޮލީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެންމެ ފުލުގަ އެވެ. މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް އެންމެ ޕޮއިންޓެއް ވެސް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް