ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:39
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ޔުވެންޓަސް އިން ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޔުވެންޓަސްގެ އަމިއްލަ ދަނޑު، އަލިއާންޒް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގި އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލާޒިއޯ އިން ލަނޑެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް، ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖެހި އެވެ.

Advertisement

މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑޫސަން ވްލަހޮވިޗް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ފެޑެރިކޯ ޗިއެސާ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އެޑްރިއެން ރާބިއޮޓް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީ ކޮޅު ލާޒިއޯގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ލުއިސް އަލްބާޓޯ އެވެ. އެއީ ޑައިޗީ ކަމަޑާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވްލަހޮވިޗް އެވެ.

މޮޅާއެކު ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަތަރު މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ލާޒިއޯ އޮތީ 15 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް