ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:21
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ބެޓިސް އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާއެކު، ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލީ، ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 5-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސެލޯނާ އިން ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އެ ޓީމުގެ އަނެއް ތިން ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މިއީ ލީގުގައި ބާސެލޯނާގެ ފަސް ވަނަ މެޗެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވާއިރު، އެއް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ 25 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އޮރިއޯލް ރޮމެއޫ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޔާއޯ ފެލިކްސް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ، ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޑިފެންޑަރު އެންޑްރިއަސް ކްރިސްޓެންސެން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ފެރާން ޓޮރޭސް ޖެހީ މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ރަފީނިއާ ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު ރަފީނިއާ ޖެހީ ލެވަންޑޯސްކީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު، 81 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޔާއޯ ކަންސޭލޯ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވެސް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ.

މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލީ، ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ބާސެލޯނާ އަށްވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބެނީ، 12 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ، އެއް ވަނަ އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލަށް އޮންނާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް