ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:07
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ސިލްވާއާއި ދެ ލަނޑު ޖަހަން އެހީވި އަލްވަރޭޒް: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ސިލްވާއާއި ދެ ލަނޑު ޖަހަން އެހީވި އަލްވަރޭޒް: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ވެސްޓްހޭމް ބަލިކޮށް، ސިޓީ އަލުން އެއްވަނައަށް
 
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމްއިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރި

ދެވަނަ ހާފްގެ ލަނޑުތަކުން ވެސްޓްހޭމް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް, ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއާއެކު އަލުން އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ ދެވަނަ ހާފްގައި ތިން ލަނޑު ޖަހާ, 3-1 ނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދީ ވެސްޓްހޭމް އިންނެވެ. އެޓީމަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ވާޑްއެވެ. ސިޓީއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޖެރެމީ ޑޮކޫއެވެ. ލީޑް ނަގައިދިނީ ބާނާޑޯ ސިލްވާއެވެ. ސިޓީން ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ޖަހަންވެސް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އަލްވަރޭޒްއެވެ. މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނިޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ ހާލަންޑެވެ. މިމޮޅާއެކު ސިޓީ އެއްވަނާގައި އޮތީ ފަސް މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 15 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement

މެޗަށްފަހު ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭކަށްފަހު ލިބުނު ބޮޑު މޮޅެއް ކަމަށެވެ. ޓީމްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ރަނގަޅު ރޫހެއްކަންވެސް ގާޑިއޯލާ ފާހަގަކުރިއެވެ. ސިޓީ އެއްވަނާގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައެވެ. ދެވަނާގައި އޮތީ 2-1 ން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރި ޓޮޓެންހަމްއެވެ. 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ހެމާ ލަނޑު ޖަހާ ޝެފީލްޑްއަށް ކުރިހޯދާދީފައި ވަނިކޮށް, ޓޮޓެންހަމްއިން ނަތީޖާ އަނބުރާލީ އިތުރު ވަގުތުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ރިޗާލިސަންއެވެ. މެޗުން މޮޅުކޮށްދިނީ ކުލުސެވުސްކީއެވެ. ޓޮޓެންހަމް ދެވަނާގައި އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް