ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:54
މެޗަށްފަހު ކޯޗު ކްލޮޕްއާއި އެލިއޮޓް އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
މެޗަށްފަހު ކޯޗު ކްލޮޕްއާއި އެލިއޮޓް އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފަހުވަގުތު މޮޅުވެ، ލިވަޕޫލް އެއް ވަނައަށް
 

ފަހުވަގުތު މޮޅުވެ, އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ލިވަޕޫލް އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލީ ވުލްވްސް މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް, ދެވަނަ ހާފްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށް އަދި ފަހުވަގުތު އިތުރު ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗު ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނިޓްގައި ވުލްވްސްއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ހީ ޗަންގއެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ދިހަވަނަ މިނިޓްގައި ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ކޯޑީ ގަޕޯއެވެ. ލިވަޕޫލުން ކުރިހޯދީ 85 ވަނަ މިނިޓްގައި ރޮބަޓްސަން ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މިއީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޮބަޓްސަންގެ 200 ވަނަ މެޗެވެ. ލީޑް ފުޅާކުރީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ, އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 12 މިނިޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ހާވޭ އެލިއޮޓްސްއެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެން, ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ. އެއީ 13 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވެސްޓްހޭމް ބަލިކޮށް އަލުން އެއްވަނަ ހޯދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް