ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:39
ޓެކްސީއެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ، ގޮސް ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގައި ޖެހިފައި
ޓެކްސީއެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ، ގޮސް ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގައި ޖެހިފައި
މިހާރު
ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް
ހައިވޭގައި ބާރުސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް އަރައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވޭ

ހައިވޭގައި ބާރުސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް އަރައި, ކާރަށާއި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެކަން ހިނގީ ހައިވޭ ހަތަރު ލޭން އެކުލެވޭ ހިސާބުން ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ޓެކްސީއެއް ކޮންޓްރޯލުނުވެ ގޮސް ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގައި ޖެހި ހިނގިއެކްސިޑެންޓެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އެކްސިޑެންޓްގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ހެނދުނު 07:10 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

"މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ، އެހެންނަމަވެސް ޓެކްސީއަށާއި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވޭ" ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖުންނާއި، ހައިވޭއިން މީގެ ކުރިންވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގާފައިވާއިރު، ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑްގައި ވެހިކަލް ދުއްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:08
މޮހޮނާ
ޢަވަހަށް ގިނަ ދަތުރު ކުރަންވެގެން ތެޅިގަނެގެން ސްޕީޑް ލިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވުމާއި އޯވރޓޭކް ކުރަން ސައިކަލް ލޭނުގައި ދުއްވުމާއި އެެއރޕޯޓް އަށްވަދެ ޝޯޓް ކަޓް ނެގުމަކީ ގިނަ ޓެކްސީ ދުއްވާމީހުން އާދަކޮށް މިހާރު ކުރާ ކަމެއް
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:07
ޒިންމަ
ޒިއްމާވަނީ ކާކު؟ ކާރު މައްސަލަ ދޯ………….