ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:56
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުން
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
 
ބޮޑު ކަމެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރިނަމަވެސް، އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާކަމުގެ ޔަގީން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި
 
ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުވެސް މިސަރުކާރުން އިސްކުރާނެ

އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން، ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއުވާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުޑަ ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިން ވައްކަމެއް ކުރަން އެބަ ރާވާކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސައީދު ވަނީ، ރައީސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ވައްކަމެއް ކުރަން ރާވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރަށް ފާޑުވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ވޯޓުދޭނެ ކަން ޔަގީންވާ 8000 ވަރަކަށް މީހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ރީ-ރެޖިސްޓަރ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ހަދަމުންދާ ދޮގުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާކަމުގެ ޔަގީން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ފަތުރާ މިފަދަ ވާހަކަތަކާމެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުވެސް މި ސަރުކާރުން އިސްކުރާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު މިމަހުގެ 30ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭގޮތަށް، ހަގީގަތެއް ނެތް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. މީގެ ކުރިން މިފަދަ ވާހަކަތަކަށް ސަރުކާރުން ރިއެކްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ، ބައެއް ކަންކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފަތުރައިގެން ސަރުކާރު އަގުވައްޓާލުމުގެ ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް