ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:09
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103ށް މަސްކިރަނީ
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103ށް މަސްކިރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރުން
މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި
 
މަސް ކިރާ ތަންތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ގިނައިން ދަނީ މަސް ބާނަމުން

ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން، މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސްކުންފުނި މިފްކޯއިން ބުނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން އެ ކުންފުންޏަށް މަސްގަންނާނީ ކިލޯއެއް 25 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަމުން އައީ 17 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ.

މިފްކޯއިން މި ނިންމުން ނިންމާފައި މިވަނީ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާހަކަވެސް އެހުމަށްފަހު ކަމަށް މިފްކޯއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ މަސް ގަނެވޭ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރައީސް ސާލިހު ވަނީ، ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑުއްވާލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި، އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ޔޫރަޕުން ދިވެހި ކަނޑުމަހަށް ނަގާ ޑިއުޓީ މިހާރުވަނީ ކަނޑާލާފައެވެ. 

ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން، ރައީސް ސާލިހާއެކު އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން މިރޭ ވަނީ މަސްވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަސްވެރިން ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެ ނިންމުމާމެދު އުފާކުރާކަމަށް ދަންނަވައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. 

ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ނުލިބުމާއި، އައިސް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމާއި، މަސް ކިރޭނެވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ރާއްޖޭގައި ނެތުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ މަސްވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މިކަމަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ގެނެސްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް