ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:31
ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް
ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް
ރޮއިޓާސް
ލީބިޔާގެ ޑެރްނާގައި ފެންބޮޑުވުން
ލީބިޔާގެ ޑެރްނާގައި ފެންބޮޑުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000ށް އަރާނެ!
 
އާއިލާތަކުން ދަނީ ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމަށް ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
އެ ސިޓީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެގެން ގޮސްފައި

ލީބިޔާގެ ޑެރްނާގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ގެއްލުމާ ގުޅިގެން, އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ގެއްލުނު ގާތްތިމާގެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް 20000ށް އަރާނެކަމަށް އެސިޓީގެ މޭޔަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެޑިޓެރޭނިއަން ސިޓީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިޔައީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގެ ޑޭމްތައް ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މަލްޓިސްޓޯރީ އިމާރާތްތައް ވެއްޓި، ނިދާފައި ތިބި އާއިލާތައް އިމާރާތްތަކުގެ އެތެރޭގައި ތާށިވެ ގިނަބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

Advertisement

އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ލެފްޓިނެންޓް ތާރިގް އަލް ޚަރްރާޒް އޭއެފްޕީ ނިއުސް އެޖެންސީއަށް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، މެޑިޓެރޭނިއަން ސިޓީން މިހާތަނަށް 3،840 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވަޅުލާފައިވާ 3،190 މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން 400 ބިދޭސީން ހިމެނޭއިރު، ގިނައީ ސޫދާނާއި މިސްރަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. 

ލީބިޔާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ހިޝާމް ޝުކައިވާތު ރޮއިޓާސް ނިއުސް އެޖެންސީއަށް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް މަރުވި 5،300އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭކަމަށާއި، އެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، ދެ ގުނައަށްވުރެ ވެސް ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ކާރެއް - ރޮއިޓާސް

ޑެރްނާގެ މޭޔަރު އަބްދުލްމުންއިމް އަލް ޣައިސީ، ސައޫދީގެ އަލް އަރަބިއްޔާ ޓީވީއަށް ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވި ޑިސްޓްރިކްޓްތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު އެ ސިޓީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 18،000އާ 20،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އަރާނެ ކަމަށެވެ.

ޑެރްނާއަށް ނިސްބަތްވާ މަހުމޫދު އަބްދުލްކަރީމް ޓްރިޕޮލީގައި، ނޫސްވެރިޔާ މައުތާޒް އަލީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އޭނާގެ މަންމައާއި ކޮއްކޮ ގެއްލުނީ ޑޭމެއް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ އެޕާޓްމަންޓުން ވަގުތުން ނުނިކުމެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

"އޭނާ އެތަނުން ނުކުންނަން ދެކޮޅު ހެދި... ހާލަތު ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް ހީނުކޮށް އޭނާ [އަބްދުލްކަރީމް] ބުނީ އެއީ އާދައިގެ ވިއްސާރައެއް ކަމަށް،" ޓްރިޕޮލީގެ ދަރުވާނީ ކޮމިއުނިޓީއަށް ޚާއްސަކޮށް ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އަލީ ބުންޏެވެ.

އަބްދުލްކަރީމް ބުނިގޮތުގައި އޭނާގެ މަންމައާއި ކޮއްކޮ އެންމެ ފަހުން އެޕާޓްމެންޓުން ނުކުންނަން ނިންމިއިރު، އެ މީހުން ފިލަން މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުން ވަނީ އޮޔާ ގޮސްފައެވެ. 

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޑެރްނާއިން ފުރައިގެން ދިޔަ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ މަބުރޫކާ އަލްމިސްމާރީ އެކަން ސިފަކުރީ އެއީ "ބޮޑު ކާރިސާއެއް"ގެ ގޮތުގައެވެ. "ފެނެއް ނެތް. ކަރަންޓެއް، ޕެޓްރޯލެއް ވެސް ނެތް،" އަލްޖަޒީރާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަދި އެތެރޭގައި އާއިލާތައް ތިބި އެޕާޓްމަންޓް އިމާރާތްތައް އޮޔާ ގޮސްފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަލްމިސްމާރީ ބުނީ ޑެރްނާއިން ގިނަބަޔަކު ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތާށިވެފައި ވަނީ ގިނަ މަގުތަކެއް ބަންދުވެފައި ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ކަމަށާއި ބައެއް އާއިލާތަކުން ސްކޫލްތަކުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލުން ވަނީ ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 10،000ށް އަރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އދ.ގެ އެހީދޭ އިދާރާ އޯސީއެޗްއޭއިން ބުނީ މި އަދަދު މަދުވެގެން 5،000ށް އަރާކަމަށެވެ.

އެ އަވަށުގެ މީހުންގެ އަންނައުނާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރާއި ބޫޓާއި އެހެނިހެން މުދާތައް ވަނީ އޮޔާގޮސްފައެވެ.

މަގުތައް ވަނީ އަޑިގުޑަންވެ، ވެއްޓިފައިވާ ގަސްތަކާއި އެތައް ސަތޭކަ ކާރުތަކަކާއެކު ފުނޑުފުނޑުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް