ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:37
އިންޑިއާގައި ނިޕާ ވައިރަސް އަށް 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެސްޓުކުރުން
އިންޑިއާގައި ނިޕާ ވައިރަސް އަށް 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެސްޓުކުރުން
ނިޕާ ވައިރަސް
އިންޑިއާގައި ނިޕާ ވައިރަސް އަށް 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެސްޓުކޮށްފި
 
މި ބަލީގައި ދެ މީހުން މަރުވި ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ވަނީ އެލާޓް ނެރެފައި

އިންޑިއާގައި ނިޕާ ވައިރަސް އަށް 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންޑިއާގައި މި ބަލި ޖެހިގެން ދެ މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ބަލީގައި ދެ މީހުން މަރުވި ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ވަނީ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އޫރާއި، ވާ ފަދަ ޖަނަވާރުތަކުން އިންސާނުންގެ ގަޔަށް އަރާ މި ބައްޔަކީ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ ވާފަދަ ބައްޔެކެވެ. މި ބަލި ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ކެރަލާގައި ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި އޮޕީސްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި އާއްމު ދަތުރުފަތުރު ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އުމުރުން އަށާރަ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖަކާއި ބޮޑު ދެ މީހަކަށް މި ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށް، ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. މި ބަލި ފެތުރެން މެދުވެރިވަނީ ވާލާއި އޫރުގެ ތެރެއިން މި ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރުގެ ގައިން ނުކުންނަ ދިޔަ ފަދަ އެއްޗެއްގެ އަސަރު އިންސާނުންނަށް ކޮށްގެން ކަމަށް ކެރެލާ ސްޓޭޓް ހެލްތު އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޓެސްޓް ކުރި 706 މީހުންގެ ތެރޭގައި 153 ހެލްތު ވޯކަރުން ހިމެނެއެވެ. އަދިވެސް އިތުރު މީހުން ޓެސްޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކެރެލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު މިނަރައި ވިޖަޔަން ވަނީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި އިތުރު މީހުން ޓެސްޓްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް އޮތް 10 ދުވަހު ގިނަ މިހުން ޖަމާވާ ގޮތަށް އެއްވުންތައް ނުބާއްވަން އޭނާ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް